Loading Laddar...
 

Handledarutbildning

Aktuella kurstillfällen:

Onsdag 2017-10-18 kl. 16.00-19.30
Måndag 2017-10-23 kl. 16.00-19.30
Tisdag 2017-10-31 kl. 16.00-19.30
Tisdag 2017-11-07 kl. 16.00-19.30
Torsdag 2017-11-16 kl. 16.00-19.30
Måndag 2017-11-20 kl. 16.00-19.30
Onsdag 2017-11-29 kl. 16.00-19.30
Onsdag 2017-12-06 kl. 16.00-19.30

 

Föranmälan är ett måste. Det gör du på telefon 054-180666. Du ska uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer på både handledare och elev. Utbildningen kostar 350 kr och ska betalas vid kurstillfället kort eller kontant. Utbildningen är bindande och obligatorisk.

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Från 1 september 2010 tas kravet att gå tillsammans bort. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Ansökan som handledare för respektive elev krävs även efter 1 september 2010 även om man har gått introduktionsutbildningen tidigare. Vi rapporterar in deltagande elektroniskt direkt till Transportstyrelsen för varje deltagare som har varit närvarande under hela passet , betalt kursen och legitimerat sig.

Den obligatoriska utbildningen ska bland annat ta upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster.

Kursplanen för utbildningen har tre delmoment:

1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörning
3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer
Intyg

För att få vara handledare krävs det att:

Man ska ha svenskt personnummer och ha fyllt 24 år

man ska ha haft körkort för det fordon övningskörningen avser under minst 5 av de 10 åren. Körkortet måste vara svenskt.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Utbildningen får inte ske på distans utan det ska vara lärarledda lektioner.

Efter utbildningen ska läraren utfärda ett intyg till deltagaren/rapportera direkt till Transportstyrelsen. Ett intyg gäller endast för en elev och en handledare, om handledaren har flera elever ska ett intyg utfärdas för varje elev. Sådant intyg ska skickas med ansökan om godkännande som handledare vid privat övningskörning till Transportstyrelsen alt. rapporteras direkt från trafikskolan. När handledaren fått sin ansökan beviljad gäller detta tillsvidare. Personlig ansökningsblankett rekvireras Transportstyrelsen via nedanstående länk.

Avgiften för prövning av godkännande som handledare är 65 kronor (inkluderar både handledare och elev). Avgiften måste vara betald innan din ansökan prövas. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen tillhandahåller. Skicka in ansökan om körkortstillstånd för eleven innan handledaransökan, eller senast i samband med ansökan. Synprövning till hälsodeklarationen går bra att göra här på trafikskolan gärna veckan innan bokad kurs, det kostar 50 SEK- ta med legitimation eller pass. Medtag personlig ansökan för körkortstillstånd som rekvireras från Transportstyrelsen via nedanstående länk. Vi har inte längre blanketter för körkortstillstånd och handledarskap på trafikskolan.

Adress för att skicka ansökningar om Handledargodkännande och Körkortstillstånd:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Läs gärna mer på Transportstyrelsen om Introduktionsutbildning.
Beställ personlig blankett för ansökan av handledarskap och körkortstillstånd